Håndelavet – hvem, hvad og hvordan

Håndelavet er en sammenslutning af 35-40 individuelle udstillere, som har det mål at mødes én gang om året for at præsentere og sælge deres produktion af kunst, brugsgenstande, lækkerier m.m.
Den samlede udstilling dækker således en meget bred vifte af unikt og kreativt kvalitetshåndværk. Udstillingen er i mere end 40 år blevet afholdt i Høng og omegn – heraf de sidste 17 år fast den 2. weekend i november måned i den store hal på Landbrugsskolen Sjælland.
I det efterfølgende afsnit kan man læse en kort beretning om Håndelavets og udstillingens historie.

Selv om udstillingen altid har ligget i november/december måned og dermed appelleret til et julegave- købende publikum, har den aldrig været lanceret som et julemarked, primært fordi en betragtelig del af udstillerne slet ikke arbejder med julerelaterede produkter.

Alt hvad den enkelte udstiller ønsker at præsentere i sin stand, bliver fra start bedømt ud fra tre kriterier, som vi ønsker at holde i hævd – kvalitet, tradition og fornyelse.
Arbejdet med at samle trådene op til hvert års udstilling udføres af en komité, som også selv er udstillere. Disse personer har bl.a. til opgave at koordinere planlægningen, sørge for kontakten med udstillerne, afholde det årlige informationsmøde og stå for det praktiske arbejde.
Det er også komitéen, der vurderer kvaliteten af nye ansøgeres produkter inden de, i første omgang, tilbydes en stand som gæsteudstillere.

De to andre kriterier indgår som en naturlig del af det samlede indtryk af udstillingen.
Traditioner og dermed en vis forudsigelighed anser vi for vigtige elementer at bibeholde i forbindelse med udstillingen. Dels, fordi det signalerer nogle trygge rammer, dels fordi mange af udstillerne har en kreds af “stamkunder”, som år efter år kommer for at se og købe nogle af deres produkter.
Ligeså er det med cafeen og vores lotteri, ikke at forglemme. Der er gratis adgang til udstillingen, og alle gæster får ved indgangen udleveret en nummereret adgangsbillet. Hver hele time trækkes lod om en eller to præmier, som er sponsoreret af den samlede kreds af udstillere.

Så vidt traditionerne, men det er mindst lige så vigtigt, at der er noget nyt og spændende at opleve. Det siger sig selv, at de fleste udstillere løbende fornyer deres sortiment; men derudover satser komitéen hvert år stærkt på at kunne præsentere nogle nye udstillere med nye produkter.
Det kan bl.a. lade sig gøre, hvis nogle af de faste udstillere holder pause et år, eller når én vælger at trække sig tilbage og give stafetten videre til en ny.
Gæsteudstillere hentes ofte blandt de personer, som gennem årene har ansøgt om at komme med, og hvis produkter komitéen derfor tidligere har vurderet og fundet i orden. Hvis vedkommende i mellemtiden er begyndt at lave noget helt andet, skal disse produkter selvsagt også vurderes.

Hvis man ønsker at komme i betragtning til en plads som udstiller, er man meget velkommen til at kontakte enten en udstiller eller en fra komiteen desangående. Vi lover ikke noget på forhånd; men man kan være sikker på at ens ting bliver objektivt vurderet af hele komitéen, hvor hvert medlem har sin smag for og mening om, hvad der er godt kunsthåndværk.

HÅNDELAVETS HISTORIE

Håndelavets første juleudstilling så dagens lys i december 1980. Den blev startet af fem kvinder, der ønskede at lave en kreativ udstilling med håndarbejde af høj kvalitet, til inspiration for alle interesserede i Vestsjælland. De fem dannede en komité, der hvert år, den første weekend i december, skulle arrangere en udstilling på Høng Efterskole. Håndelavets logo blev også designet af dem – det store H med tandhjulet udenom, som skal symbolisere ”Håndens arbejde der holder Hjulene i gang”.

De første år annoncerede de ikke, men kendskabet til Håndelavet gik fra mund til mund. Nogle hørte om udstillingen og henvendte sig selv, andre blev opfordret af komitéen eller andre udstillere. For at bevare udstillingens kvalitet, skulle nye udstillere have deres arbejder bedømt og godkendt af komitéen.

11 år senere ønskede komitéen at afvikle Håndelavet, men der var en kreds af udstillere som havde lyst til at fortsætte og der blev dannet en ny komité. Udstillingen flyttede til Høng Privatskoles gymnastiksal, første gang i december 1992.

Efter 5 år dér syntes pladsen for trang og man indgik i 1997 en aftale med Kragerup Gods om at benytte den gamle hestestald og en anden stald, til udstilling. Med Kragerup Gods’ smukke og romantiske omgivelser som ramme, afholdt Håndelavet i 7 år sin udstilling her. Det blev en såvel kreativ som publikumsmæssig succes. Adskillige nye dygtige udstillere kom til og antallet af gæster voksede kraftigt.

Ud fra et ønske om igen at få mere samlet plads, indledte man i 2004 forhandling med Landbrugsskolen i Høng om at flytte dertil. Det lykkedes dog ikke i første omgang, hvorfor udstillingen i 2004 igen kom til at foregå på Høng Privatskole.

Men i foråret 2005 faldt tingene heldigvis på plads og derfor kom Håndelavets stort anlagte 25 års jubilæumsudstilling til at foregå i Landbrugsskolens sportshal, hvor der var masser af samlet plads til de hen ved 30 kreative udstillere, som fejrede Håndelavets ”sølvbryllup” sammen med et stort antal veloplagte gæster.
Alle de ”gamle” udstillere tog godt imod de nye rammer, så udstillingen blev en succes og fortsatte med uformindsket styrke. I 2019 kunne vi derfor fejre endnu et jubilæum, denne gang med hele 40 udstillinger i ubrudt række. Det er vist nok noget nær rekord for en udstilling af denne type.

I 2020 tvang Corona‘en os desværre til at aflyse og dermed ”bryde rækken”, men allerede året efter var udstillingen sat på skinner igen, og det håber vi selvfølgelig kan fortsætte i mange år frem.

f. Håndelavets komité
Michael Nørbæk Louw Nielsen
Atterup, oktober 2022